HEP i elektromobilnost

HEP i elektromobilnost

HEP i elektromobilnost - listopad 2021

HEP i elektromobilnost

Elektromobilnost je važan dio energetske tranzicije Europske unije u sektoru prometa, ali i dio HEP-ove strategije razvoja do 2030. godine, koja je komplementarna strateškim nacionalnim dokumentima Republike Hrvatske te Europskom zelenom planu.

Strategija predviđa izgradnju 1.500 megavata novih kapaciteta za proizvodnju električne energije do 2030. godine, uz povećanje udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnom portfelju HEP-a za 50 posto te povećanje proizvodnje iz obnovljivih izvora sa sadašnjih šest na devet milijardi kWh godišnje.

HEP-ova mreža punionica, postavljena pod brendom ELEN, u ovom trenutku obuhvaća 300 punionica, javnih i za potrebe vlastitog voznog parka, kojea se prostire na području Grada Zagreba, kao i svih 20 županija te pokriva autoceste i druge važne cestovne pravce u Hrvatskoj, gradska središta i turistička odredišta, uključujući i nekoliko otoka.

Korištenje ELEN punionica se još uvijek ne naplaćuje, a HEP u ovom trenutku provodi testiranja svih mogućnosti usluge krajnjem korisniku, pa tako i samih modela naplate, s ciljem komercijalizacije usluge punjenja, nakon što se ostvare svi pravni i tehnički uvjeti.

Za korisnike ELEN punionica HEP je kreirao mobilnu aplikaciju koja je dostupna na servisima Google Play i iStore, i na kojoj se mogu vidjeti lokacije punjenja, dostupni priključci te započeti punjenje. Na adresi elen.hep.hr korisnicima je na raspolaganju i nova interaktivna ELEN web stranica, koja pruža sve potrebne informacije vezane uz HEP-ovu e-mobilnost.

Time se HEP potvrđuje kao ključan subjekt u elektrifikaciji prometa u Hrvatskoj, snažno promičući koncept i konkretne prednosti e-mobilnosti u sklopu tranzicije Hrvatske prema niskougljičnom društvu kao jednom od ključnih dijelova Europskog zelenog plana.